scj.com.hr

scj.com.hr

"Idite u svijet i navješćujte ljubav Srca Isusova prema svim ljudima"

Srijeda, 17 Svibanj 2017 23:36

Djetinjstvo i mladost

Lehon Dehon rođen je u sjevernoj Francuskoj 14. ožujka 1843. godine u mjestu La Capelle.

Roditelji su mu bili imućni zemljoposjednici. Majka Štefanija je bila tradicionalno pobožna žena i brižna majka koja se je bavila kućnim poslovima. Njegov otac Julije Aleksander je vjerski bio prilično indiferentan, ali u duši dobar, plemenit i pošten.

Srijeda, 17 Svibanj 2017 23:33

Pravnik

Kada je položio ispit zrelosti, roditeljima je izrazio želju da krene u sjemenište. Otac se je toj želji odlučno suprotstavio i odlučio poslati sina na studij u Pariz. Majka je bila zabrinuta za njegovu vjeru i ljudsko dostojanstvo, s obzirom na gradsku sredinu u koju je odlazio.

Srijeda, 17 Svibanj 2017 23:29

Duhovni poziv Leona Dehona

Njegovo turistički pohod koji je trajao 10 mjeseci, izmijenio se je na kraju u hodočašće u Sv. Zemlju. Putovanje je teklo preko Švicarske, Italije, Grčke, Turske, Egipta, sve do sv. Zemlje.

Tamo se našao u Jeruzalemu baš u vrijeme Velikog tjedna. To iskustvo sv. Zemlje urodilo je odlukom da odmah ode u Rim. Tamo je proveo oko dva tjedna obilazeći rimske bazilike, a na kraju je uspio doći u privatnu audijenciju kod sv. Oca Pia IX.

Srijeda, 12 Srpanj 2006 23:27

Pastoralna djelatnost

Odmah nakon ređenja počeo je razmišljati o osnivanju redovničke zajednice koja bi pored tri redovnička zavjeta polagala i zavjet širenja nauka Crkve. Još više proganjala ga je misao osnivanja zajednice koja bi se predavala studiju u rimskom duhu i koja bi imala posebnu pobožnost zadovoljštine Srcu Isusovu za grijehe.

Njegov osobni duhovni vođa savjetovao mu je da sačeka jasnije znakove Božje volje, što je odmah prihvatio. Nakon rimskih studija 3. listopada 1871. godine predao se je na raspolaganje svom biskupu, koji ga je imenovao kapelanom župe Saint-Quentin.

Srijeda, 12 Srpanj 2006 23:25

Osnivač Družbe svećenika Srca Isusova

Nakon povratka u Francusku angažirao se potpuno u dušobrižništvo na području matične biskupije, posvećujući se posebno radu s mladima, među radnicima i bolesnicima u Saint Quentinu.

Socijalni problemi radnika i velika nepravda postat će za o. Dehona predmet duhovnog razmišljanja: njihovi izvori, te razmatranje svog svećeničkog poziva u kontekstu takvih socijalnih prilika.

Srijeda, 12 Srpanj 2006 23:23

Proglašenje o. Dehona Slugom Božjim

Dana 08. travnja 1997. godine, sveti Otac Ivan Pavao II. je na specijalnoj audijencji proglasio Dekret o priznavanju herojskih kreposti štovanog osnivača Družbe Svećenika Srca Isusova. Važan je to dokumenat na putu proglašenja svetim našeg oca Osnivača, koji od 08. travnja u Crkvi slovi kao "Leon Dehon - dostojan časti."

Srijeda, 17 Svibanj 2017 23:14

Kontakti

Družba Svećenika Srca Isusova (Dehonijanci)
Tomaševa 22
HR-10040 ZAGREB

telefoni:

(01) 2930-833 - samostan

Srijeda, 17 Svibanj 2017 13:49

Dehonijanski glasnik

Dehonijanski glasnik "Vrijeme Srca" izlazi u tiskanom izdanju od 2002. godine kao kvartalnik, četiri puta godišnje: u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Prije toga izlazio je povremeno od 1994. godine, umnožavan fotokopiranjem u nekoliko stotina primjeraka, u okviru župe. Sada je stekao nakladu od 1000 primjeraka i distibuira se osim u Zagrebu i u druge župe u Hrvatskoj. Nadamo se da će se s vremenom naklada povećavati.

Srijeda, 17 Svibanj 2017 13:42

Impressum

"VRIJEME SRCA" - dehonijanski glasnik
Nakladnik: Družba Svećenika Srca Isusova - dehonijanci
Glavni urednik: Mirko Sadak

Uredničko vijeće:
Andrzej Wosko
Zvonko Šeremet
Marijan Krištofić
Jelena Vuković
Marijana Biuk
Vesna Šiško


Adresa: Vrijeme Srca
Tomaševa 22, 10040 ZAGREB

Tel.: +385 1 2930-833;  +385 44 730-247
Fax: +385 44 730-247

Lektura: Jelena Vuković
Oblikovanje i priprema: Tomislav Košćak
Tisak: GRAFIKA MARKULIN
Glasnik izlazi u ožujku, lipnju i prosincu

Družba Svećenika Srca Isusova:
IBAN : HR902340009-1310300314


Godišnja pretplata: 40 kn

ISSN: 1333-6665

 

Četvrtak, 12 Travanj 2007 11:11

Srce Isusovo

Duhovnost Srca Isusova - iz dehonijanskog glasnika Vrijeme Srca

Zadovoljština ranjenome Srcu
Štovanje Srca Isusova nalazi se u središtu biblijske poruke. Pripada otajstvu svetoga trodnevlja. Stavlja pred nas živi prizor Kristove otvorene rane na boku, iz koje izviru krv i voda. To je biblijska ikona štovanja Srca Isusova u kršćanstvu.

Stranica 3 od 4