• Skriveni kupac

  Ponekad je skriveni kupac otkriven u svojim tajnim posjetama

  Kad kao skriveni kupac posjećujete neku lokaciju moglo bi vam se lako dogoditi da vas na kraju na neki način i otkriju. Završili ste posjetu, predali svoje izvješće i možda vam je čak plaćena trgovina. Tada vas tvrtka za tajnu kupnju kontaktira s strašnim vijestima od svog klijenta – primijećeni ste! Vaša maska je razotkrivena, a klijent kaže da zna tko je skriveni kupac ustvari bio.

  Vidio sam da se to događa mnogo puta tijekom godina. Ponekad klijent nije u pravu i nije na kraju identificirao ispravno tko je skriveni kupac, ali većinu vremena klijent ih je fiksirao. Kada se to dogodi, klijent traži da se kupac ne šalje natrag na tu određenu lokaciju ili čak da se uopće ne koristi za bilo koju od njegovih trgovina.

  Ponekad je skriveni kupac otkriven u svojim tajnim posjetama

  Ono što je svakako bitno jest da vi kao skriveni kupac prešutite svoje namjere. Kupac je jednom prilikom rekao menadžeru da je on u tajnoj posjeti i da za sada ono što vidi i ocjenjuje, ta lokacija odlično obavlja svoj posao. Osim ako niste zaduženi za otkrivanje trgovine, nemojte nikome na mjestu gdje kupujete otkriti da ste skriveni kupac i da ocjenjujete njihovu lokaciju. Zapamtite, ponašate se kao običan kupac. To je tvoja priča i nje se držiš uvijek, osim ako nije drugačije određeno u pravilu zadatka koji ste dobili.

  Jer ponekad su tajne kupnje takve da morate odmah u startu na lokaciji navesti da ste skriveni kupac i da ćete evaluirati lokaciju tijekom svoje posjete.

  Često se za te namjene u poslovnici predaje pismo namjere, koje informira zaposlenike o vašim akcijama tijekom posjete. U tom pismu namjere krajnji klijent i tvrtka koja vas je angažirala zajedno daju pismeno ovlaštenje da vi možete na toj lokaciji obaviti svoj audit, a informativno zaposlenicima na lokaciji napišu detalje projekta i na što će sve skriveni kupac obratiti pažnju tijekom svoje posjete.…